1. fáze otevírání škol a režimových opatření

datum (není určen)

Fáze otevírání škol

Základní umělecké školy – distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho 1/1 (individuální výuka)

Režimová opatření

Ochrana nosu a úst

Všichni povinně ochrana úst a nosu.

– Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátor.
– Děti a žáci: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
– výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav
Testování

– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

Vstup a pohyb třetích osob

– Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných

případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Nechte nám zprávu