ADVENT V NEHVIZDECH – SPOLEČNÝMI SILAMI

Letos jsme se také velmi rádi připojili k oslavám ADVENTU, který se v Nehvizdech již dlouhá léta traduje.

V tomto komunitním setkání jsme se zaměřili hlavně na posílení zájmu rodičů o dění v naší obci v součinnosti všech školských zařízení a ZUŠ Nehvizdy. Aktivně jsme se připojili k tradičnímu Zahájení adventu konaném na fotbalovém hřišti pořádaném městysem Nehvizdy. ZUŠ byla vyzvána ze strany organizátora ke spoluúčasti na kulturním programu.

Žáci ZŠ Nehvizdy vytvořili vánoční výrobky a uspořádali trhy.

Žáci naší ZUŠ a děti MŠ Nehvizdy se podíleli na vystoupení a dotvořili tak celou předvánoční atmosféru. Kulturního programu se zúčastnil i Nehvizdský pěvecký sbor JENTAKt. Celou akci moderoval pan Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ.

Adventního setkání se účastnilo nejenom mnoho rodičů žáků našich škol, ale i široká veřejnost. Po vystoupení jsme se všichni sešli ve vyhřívaném stanu a povídali jsme si o tradicích v Nehvizdech, adventním čase, nasáli jsme předvánoční atmosféru, ochutnali něco z domácí sváteční kuchyně.

Celá akce se velmi vydařila. Pro některé žáky to byla první a velká zkušenost, zpívat před tak početným publikem.  Museli se vyrovnat s trémou. Všem se to nakonec povedlo a zvládli to a výsledný zážitek stál za to.

A závěrem? Každý konec má svůj i začátek a ZUŠ Nehvizdy představila veřejnosti svůj první pěvecký sbor pod vedením paní učitelky na hudební nauku a klavír Magdaleny Pospíšilové – Sbor H.N.M.P

Foto: Ing. Richard Sedlický

Nechte nám zprávu