Vážení rodiče a přátelé naší základní umělecké školy!

      Dovolte mi touto cestou Vám všem poděkovat za Vaši podporu během uplynulého pololetí. Díky tomu, jak podporujete Vaše děti v distanční výuce, jsme společně dokázali mnohé – překrásná online vystoupení Vašich dětí/našich žáků potěšila nejen Vás, ale díky internetu také většinu občanů Nehvizd a okolních obcí. Všechny besídky, koncerty, streamy, všechna ta online představení na našem kanále YouTube jsou i Vaše zásluha. I v této nelehké době, samozřejmě nejen pro umění, jsme mohli vidět výsledky práce dětí ve všech oborech, nejen hudebních, ale také dramatických, tanečních a výtvarných. A věřte, že cítím neuvěřitelnou hrdost, že náročná distanční výuka zakončená on-line vystoupením i například právě v tanečním oboru měla obrovské ohlasy. Opět díky Vám rodičům.

      Dovolím si tvrdit, že není mnoho škol, které by se do této náročné formy prezentace svých žáků pustilo. A je to právě tou úžasnou spoluprací s Vámi rodiči, kteří se nebojí čelit tak náročnému období.

      Opravdu si upřímně vážím Vašeho času, který věnujete svým dětem v rámci možností a pevně věřím, že i nadále je budete chtít podporovat ve studiu uměleckých oborů. Ač to není na první dojem tak znát, my pedagogové vidíme, jak si naši žáci kontinuálním studiem vytváří vztah k umění, práci a kultivují si tím svou osobnost po stránce umělecké.

      Za sebe chci a budu dále motivovat své kolegy, aby svým žákům zorganizovali další vystoupení, další koncerty, další prezentace, protože to je právě nejlepší zbraň proti všem omezením.

      Děkuji Vám za celý náš pedagogický tým, že jste stále s námi a těšíme se na práci s Vašimi dětmi v dalším pololetí.

      Se srdečným pozdravem,

Aleš Háva, DiS

ředitel školy

Jeden komentář

  • Nachtigalova napsal:

    My děkujeme Vám. Vám profesorům a velký obdiv patří dětem ty to berou sportovně a statečně.
    Všem hodně zdraví.

Nechte nám zprávu