Dotazníkové šetření k distanční výuce 1. pol. 2020/21

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA DOTAZNÍKU!

Děkujeme všem zúčastněným rodičům, za jejich čas, který věnovali Dotazníkovému šetření distanční výuky na naší škole.

Jsou to pro nás velmi cenné informace, abychom mohli pro Vaše děti zkvalitňovat výuku v této netradiční formě distančního vzdělávání.

I přes všechny překážky, které distanční vzdělávání přináší velmi rádi zlepšíme postupy a metody tak, aby se staly funkčními a přitom efektivními.

Touto formou hodnocení jsme získali objektivní zpětnou vazbu na naši distanční výuku.

Děkujeme!

Nechte nám zprávu