OD PONDĚLÍ 11.5.2020 PROBÍHÁ PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH PŘEDMĚTŮ A OBORŮ

AKTUALIZACE 15.5.2020

AKTUALIZACE 6.5.2020

AKTUALIZACE 2.5.2020

V příštím týdnu bude resort distribuovat ještě materiály pro vyšší odborné školy, základní umělecké školy, střediska volného času a školská poradenská zařízení.

AKTUALIZACE 30.4.2020

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce na základních uměleckých školách. Výuka může probíhat ve skupinách max. 15 osob.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.
V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických pracovníků, ale může i nadále pokračovat distanční výuka.

Pokud rodič z důvodů rizikové skupiny dítěte či dalších členů v domácnosti nebude chtít, aby jeho dítě nastupilo do běžné prezentační výuky, nebude nijak tento žák záporně hodnocen a nebude se brát zřetel na omluvené absence.

Zákonný zástupce žáka vyplní potvrzení o rizikové skupině v tomto formuláři. V opačném případě bude žák veden jako v prezentační výuce.

POTVRZENÍ O RIZIKOVÉ SKUPINĚ

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

DEFINICE RIZIKOVÉ SKUPINY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. a)  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b)  při protinádorové léčbě,
  3. c)  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Nechte nám zprávu