Informace k provozu od 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021

Od 12. 04. 2021 probíhá prezenční individuální výuka (1/1) nebo individuální konzultace, pokud toto neomezují jiná další mimořádná opatření. Ostatní skupinová výuka běží i nadále distančně.

Od 19. dubna 2021 je výslovné umožnění zpěvu v základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální

konzultace).

Žáci na ZUŠ se netestují.

Všechny osoby v budově musí mít respirátor ffp2. Žáci do 15 let věku mohou mít chirurgickou roušku.

Zaměstnanci jsou dle platného nařízení testováni.

Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Nechte nám zprávu