ZUŠ Nehvizdy vyučuje tzv. distanční výukou.

DISTANČNÍ VÝUKA

ZUŠ Nehvizdy vyučuje tzv. distanční výukou.

Vedle nás nesedí žáci, ale telefony nebo tablety. Ano, i taková je realita, se kterou jsme se tímto stylem museli vypořádat, abychom mohli pokračovat v kontinuální práci a dokázali, že i v umělecké škole lze řešit ledacos.

Protože…!
V nouzovém režimu mimořádného opatření vlády je zakázáno poskytovat vzdělávání formou prezenční, tak jsme přistoupili ke vzdělávání distančnímu. Pravda, není to v uměleckém světě úplně to pravé, ale je to malý střípek k tomu, jak s využitím technologií můžeme být v kontaktu se žáky.

V mimořádném opatření probíhá výuka různými způsoby.
Zřízená sdílená složka k předávání dokumentů je k dispozici rodičům a pedagogům vzájemně. V hudebním oboru představuje výuka na dálku např. videohovory přes Skype, WhatsApp, FaceTime nebo konzultace prostřednictvím videí, či telefonu. Rozvrh hodin distančního vzdělávání odpovídá rozvrhu hodin prezenčního vzdělávání v ZUŠ nebo po domluvě se zákonným zástupcem žáka na jiný termín.
Výuka v kolektivních předmětech PHV, Hudební nauka a v oborech Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor probíhá výuka na dálku na základě zadání, vypracování a vyhodnocení týdenních domácích úkolů a na základě individuálních konzultací s žáky např. skrze telefonní hovor nebo videohovor.

ZUŠ Nehvizdy bude i nadále vyučovat tzv. distanční výukou.

Je zakázáno poskytovat vzdělávání formou návštěvy. Nepřipouští se jak návštěva pedagoga u žáka, tak návštěva žáka u pedagoga. Úplata za vzdělávání (školné) se nevrací. Učitelé seznámí telefonicky nebo elektronickou poštou s těmito informacemi zákonné zástupce svých žáků.

Výuka v kolektivních oborech:

V předmětech PHV, Hudební nauka a v oborech Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor bude probíhat výuka na dálku na základě zadání, vypracování a vyhodnocení týdenních domácích úkolů a na základě individuálních konzultací s žáky např. skrze telefonní hovor, videohovor nebo videa.

Individuální výuka v hudebním oboru:

V hudebním oboru představuje výuka na dálku např. videohovory přes Skype, WhatsUp nebo konzultace prostřednictvím videí, či telefonu. Domluva s rodiči dle vlastního uvážení. Rozvrh hodin distančního vzdělávání bude odpovídat rozvrhu hodin prezenčního vzdělávání v ZUŠ nebo po domluvě se zákonným zástupcem lze vyučovací hodinu přesunout na jiný termín. Pokud se žák nezúčastní domluvené formy výuky, zákonný zástupce omluví žáka doložitelnou formou omluvy (Klasifikace).

Nechte nám zprávu