ZUŠ Nehvizdy vyučuje tzv. distanční výukou.

DISTANČNÍ VÝUKA

ZUŠ Nehvizdy vyučuje tzv. distanční výukou.

Vedle nás nesedí žáci, ale telefony nebo tablety. Ano, i taková je realita, se kterou jsme se tímto stylem museli vypořádat, abychom mohli pokračovat v kontinuální práci a dokázali, že i v umělecké škole lze řešit ledacos.

Protože…!
V nouzovém režimu mimořádného opatření vlády je zakázáno poskytovat vzdělávání formou prezenční, tak jsme přistoupili ke vzdělávání distančnímu. Pravda, není to v uměleckém světě úplně to pravé, ale je to malý střípek k tomu, jak s využitím technologií můžeme být v kontaktu se žáky.

V mimořádném opatření probíhá výuka různými způsoby.
Zřízená sdílená složka k předávání dokumentů je k dispozici rodičům a pedagogům vzájemně. V hudebním oboru představuje výuka na dálku např. videohovory přes Skype, WhatsApp, FaceTime nebo konzultace prostřednictvím videí, či telefonu. Rozvrh hodin distančního vzdělávání odpovídá rozvrhu hodin prezenčního vzdělávání v ZUŠ nebo po domluvě se zákonným zástupcem žáka na jiný termín.
Výuka v kolektivních předmětech PHV, Hudební nauka a v oborech Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor probíhá výuka na dálku na základě zadání, vypracování a vyhodnocení týdenních domácích úkolů a na základě individuálních konzultací s žáky např. skrze telefonní hovor nebo videohovor.

Leave a Reply