ZUŠ Nehvizdy vyučuje tzv. distanční výukou.

DISTANČNÍ VÝUKA

ZUŠ Nehvizdy vyučuje tzv. distanční výukou.

Vedle nás nesedí žáci, ale telefony nebo tablety. Ano, i taková je realita, se kterou jsme se tímto stylem museli vypořádat, abychom mohli pokračovat v kontinuální práci a dokázali, že i v umělecké škole lze řešit ledacos.

Protože…!
V nouzovém režimu mimořádného opatření vlády je zakázáno poskytovat vzdělávání formou prezenční, tak jsme přistoupili ke vzdělávání distančnímu. Pravda, není to v uměleckém světě úplně to pravé, ale je to malý střípek k tomu, jak s využitím technologií můžeme být v kontaktu se žáky.

V mimořádném opatření probíhá výuka různými způsoby.
Zřízená sdílená složka k předávání dokumentů je k dispozici rodičům a pedagogům vzájemně. V hudebním oboru představuje výuka na dálku např. videohovory přes Skype, WhatsApp, FaceTime nebo konzultace prostřednictvím videí, či telefonu. Rozvrh hodin distančního vzdělávání odpovídá rozvrhu hodin prezenčního vzdělávání v ZUŠ nebo po domluvě se zákonným zástupcem žáka na jiný termín.
Výuka v kolektivních předmětech PHV, Hudební nauka a v oborech Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor probíhá výuka na dálku na základě zadání, vypracování a vyhodnocení týdenních domácích úkolů a na základě individuálních konzultací s žáky např. skrze telefonní hovor nebo videohovor.

ZUŠ Nehvizdy bude i nadále vyučovat tzv. distanční výukou.

Je zakázáno poskytovat vzdělávání formou návštěvy. Nepřipouští se jak návštěva pedagoga u žáka, tak návštěva žáka u pedagoga. Úplata za vzdělávání (školné) se nevrací. Učitelé seznámí telefonicky nebo elektronickou poštou s těmito informacemi zákonné zástupce svých žáků.

Výuka v kolektivních oborech:

V předmětech PHV, Hudební nauka a v oborech Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor bude probíhat výuka na dálku na základě zadání, vypracování a vyhodnocení týdenních domácích úkolů a na základě individuálních konzultací s žáky např. skrze telefonní hovor, videohovor nebo videa.

Individuální výuka v hudebním oboru:

V hudebním oboru představuje výuka na dálku např. videohovory přes Skype, WhatsUp nebo konzultace prostřednictvím videí, či telefonu. Domluva s rodiči dle vlastního uvážení. Rozvrh hodin distančního vzdělávání bude odpovídat rozvrhu hodin prezenčního vzdělávání v ZUŠ nebo po domluvě se zákonným zástupcem lze vyučovací hodinu přesunout na jiný termín. Pokud se žák nezúčastní domluvené formy výuky, zákonný zástupce omluví žáka doložitelnou formou omluvy (Klasifikace).

Leave a Reply