Baletní dílny a semináře aneb “Co se děje za oponou”

Náš první projektový den

Projektové dny – aktivity určeny pro žáky, pedagogy a odborníky z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den. Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Projekty mají podobu integrovaných témat, využívají mezioborových vztahů. Žáci se učí samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů. Žáci dále rozvíjejí své komunikační a umělecké dovednosti, rozvíjejí svou tvořivost, aktivitu a fantazii.

První náš projektový den je naplánován na 21. října 2019. Žáci společně s pedagogy navštíví BALETNÍ DÍLNU.

Balet Národního divadla připravil pro své malé (ale i velké) diváky specifické baletní dílny, které přiblíží jednu vybranou inscenaci z různých úhlů pohledu i profesí.  Návštěvník pochopí, o čem je titul, na který se chystá do divadla. Setká se s tanečníky i členy inscenačního týmu. Možná bude překvapen, kolik uměleckých profesí se podílí na přípravě konečného jevištního tvaru.

Baletní dílna je určena dětem od 5 let a dospělím a je od baletu Národního divadla a místo akce je v prostorách zkušeben baletu ND. Žáci se dozví detailnější informace o souboru baletu ND, podívají se, kde profesionální tanečníci denně zkouší, setkají se s nimi, uvidí je tančit a nakonec si s nimi možná i zatančí. 

Nechte nám zprávu