PROJEKTOVÝ DEN VÝTVARNÉHO OBORU

Projektové dny – aktivity určeny pro žáky, pedagogy a odborníky z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den. Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Projekty mají podobu integrovaných témat, využívají mezioborových vztahů. Žáci se učí samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů. Žáci dále rozvíjejí své komunikační a umělecké dovednosti, rozvíjejí svou tvořivost, aktivitu a fantazii.

Na čtvrtek 16. 1. 2020 jsme pro žáky výtvarného oboru připravili „Projektový den“.
Bude se konat exkurze do výtvarného ateliéru v Říčanech, kde se děti seznámí s grafickou hlubotiskovou technikou – suchá jehla.
Výklad o této technice studentům přednese a v praxi předvede  výtvarník, grafik a malíř Tomáš Hřivnáč.
V následujících hodinách výtvarné výchovy  si žáci zmíněnou techniku sami vyzkouší, obdrží materiál k tvorbě (kovové destičky) a budou jim zapůjčena rydla a ostatní pomůcky.
výtvarník - grafik - malíř
Tomáš HŘIVNÁČ

Jeho světem je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří. Grafické listy jsou jakoby záznamem okamžiků, v nichž se projeví záblesk akce, situace, gesta. I samotné názvy děl naznačují okamžitost a torzovitost situací (Naposled, Uhýbat, Stranou, Mimo aj.). Směrem k abstraktnosti míří jeho grafiky tam, kde opouští i tvář a konkrétnost osobnosti, aby zbyla jen linka, tvar a tomu odpovídající napětí.

Je členem Klubu konkretistů, Profil, Parabola, Asociace volné grafiky (1993-1999), SČUG Hollar (od 1999), SCA (2003).

Nechte nám zprávu