Magdalena Pospíšilová

MATERIÁLY K DISTANČNÍ VÝUCE

Klavír

Sborový zpěv

Hudební nauka

KLAVÍR

INTERNÍ KONCERT 15.12.2021

INTERNÍ KONCERT 22.6.2021

MATERIÁLY

Výuková videa

SBOROVÝ ZPĚV

INTERNÍ KONCERT 15.12.2021

INTERNÍ VYSTOUPENÍ 24.6.2021

HUDEBNÍ NAUKA