Máme další oceněné z pěvecké soutěže.

OKRESNÍ KOLO

Ve čtvrtek 3.2.2022 se naši žáci z pěveckých tříd zúčastnili okresního kola soutěže v sólovém zpěvu v Čelákovicích.

Jsme nesmírně rádi, že nám naše zpěvačky přivezly tato krásná ocenění:

Rebrij Violetta – 2. místo (I. kategorie)

Kolářová Michaela – 2. místo (I. kategorie)

Taušová Lída – 2. místo (II. kategorie)

Vinogradova Zhasmina – 2. místo (III. kategorie)

Petrova Adriana – 3. místo (V. kategorie)

Gaálová Tereza – 3. místo (V. kategorie)

Za přípravu na soutěž patří poděkování  našim učitelům zpěvu – Lence Jankovské a Andree Hávové.

Základní umělecké škola v Čelákovicích pořádala soutěžní okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Jedná se o celostátní systém soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol, Č. j.: MSMT-8548/2019-1

Cílem soutěží a přehlídek (dále jen „soutěže“) určených pro žáky základních uměleckých škol je podpora žáků k tvořivé činnosti, rozvoji jejich dlouhodobého, soustavného a komplexního studia, vyhledávání žáků s vynikajícími vzdělávacími výsledky, možnost porovnávání výsledků studia a výměna zkušeností, kontaktů a informací na okresní, krajské i celostátní úrovni.

Soutěže vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (dále jen „RVP ZUV“) a zohledňují obsah a zaměření výuky jednotlivých oborů. Účast žáka i učitele v jednotlivých kolech soutěže i při dalších souvisejících akcích (koncerty vítězů, přehlídky vítězných prací a jevištních či literárních uměleckých projevů) se považuje za součást výchovně vzdělávací práce.

Soutěžní podmínky, počty soutěžních kol, celkovou organizaci pro příslušný školní rok připravují příslušné republikové sekce Umělecké rady základních uměleckých škol České republiky (dále jen „Umělecká rada ZUŠ ČR“).

DĚKUJEME

Nechte nám zprávu