Žáci ZUŠ Nehvizdy uspěli v okresní soutěži v Říčanech

2x POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA

Ve středu 2.3.2022 se naši žáci flétnového oddělení zúčastnili celostátního soutěžního systému základním uměleckých škol.

Jsme nesmírně rádi, poctěni a pyšní, že nám naši 3 flétnisti přivezli skvělá ocenění.

Ema Jarešová – 1. místo, postup do KK (I. kategorie)

Daniela Luňáková – 1. místo, postup do KK (II. kategorie)

Štěpán Plička – 3. místo (III. kategorie)

Barbora Nekolná, která postoupila ze školního kola se bohužel z důvodu nemoci nemohla okresního kola zúčastnit 🙁

Za přípravu na soutěž patří velké díky našemu panu učiteli Tomáši Johancsíkovi.

Děkujeme rovněž našemu skvělému korepetitorovi Ondřeji Bernovskému, který vedl žáky interpretanče na korepeticích a zhostil se organizace v den soutěže. Díky Ondro!

DĚKUJEME

Cílem soutěží a přehlídek (dále jen „soutěže“) určených pro žáky základních uměleckých škol je podpora žáků k tvořivé činnosti, rozvoji jejich dlouhodobého, soustavného a komplexního studia, vyhledávání žáků s vynikajícími vzdělávacími výsledky, možnost porovnávání výsledků studia a výměna zkušeností, kontaktů a informací na okresní, krajské i celostátní úrovni.

SOUTĚŽE VYCHÁZEJÍ Z RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN „RVP ZUV“) A ZOHLEDŇUJÍ OBSAH A ZAMĚŘENÍ VÝUKY JEDNOTLIVÝCH OBORŮ. ÚČAST ŽÁKA I UČITELE V JEDNOTLIVÝCH KOLECH SOUTĚŽE I PŘI DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH AKCÍCH (KONCERTY VÍTĚZŮ, PŘEHLÍDKY VÍTĚZNÝCH PRACÍ A JEVIŠTNÍCH ČI LITERÁRNÍCH UMĚLECKÝCH PROJEVŮ) SE POVAŽUJE ZA SOUČÁST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE.

Soutěžní podmínky, počty soutěžních kol, celkovou organizaci pro příslušný školní rok připravují příslušné republikové sekce Umělecké rady základních uměleckých škol České republiky.

Nechte nám zprávu