PHV + pěvecká besídka

Populární zpěv

Dne 25.3.2019 se uskutečnila další besídka našich žáků pěveckého oddělení doprovázena také skupinou našich nejmladších žáků z PHV, kteří v přípravných ročnících startují své umělecké vlohy k nástupu do studia I. stupně.

25.3.2019

video mix