AAAAAABBBBBBSSSS

NNNNSMMSMMSMS

KKKODKODIJS

Vážení rodiče,

zveme Vaše dítě k talentovým zkouškám do ZUŠ Nehvizdy, dle rozpisu termínu, který jste obdrželi při podávání přihlášky. Hodnotící kritéria k přijímací zkoušce jste měli možnost nalézt na stránkách naší ZUŠ, dle jednotlivých oborů www.zusnehvizdy.cz/prijimani-zaku

Podle pravidel ochrany zdraví a provozu v základních uměleckých školách v období do konce školního roku 2019/2020 vydané MŠMT, Vám zasíláme následná opatření:

  • Uchazeči i doprovázející osoby budou v budově mít nasazenou roušku.
  • U individuálních talentových zkoušek může doprovázející osoba vyčkat na uchazeče v budově ZUŠ, u skupinových talentových zkoušek (TO, VO, LDO) doprovázející osoby vyčkají před budovou ZUŠ.
  • Při příchodu zákonný zástupce vyplní Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář naleznete v příloze, budou připravené i na místě).
  • Pokud má uchazeč příznaky infekce dýchacích cest, prosíme nechoďte k talentovým zkouškám, domluvte si náhradní termín.
  • Neprodleně po příchodu do budovy si vydesinfikujte ruce.

TANEČNÍ OBOR

Dle informaci na webových stránkách je doporučené vzít si s sebou cvičební oděv – legíny, obtažené elastické triko, ponožky.

Uchazeči budou čekat před budovou školní tělocvičny (Bedřicha Mouchy 1001, Nehvizdy) na příchod pedagoga, který je doprovodí do gymnastického sálu. Po skončení talentových zkoušek pedagog uchazeče doprovodí ke vchodu, kde je předá doprovázejícím osobám.

VÝTVARNÝ OBOR

Dle kritérií  přijímacích zkoušek si uchazeč sebou přinese 5–10 kusů výtvarných domácích prací. V rámci přijímacího řízení pak dostane uchazeč za úkol namalovat obrázek na zadané téma.

Uchazeči budou čekat před budovou (Pražská 100, Nehvizdy) na příchod pedagoga, který děti doprovodí do ateliéru.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Dle kritérií  přijímacích zkoušek si uchazeč připraví báseň nebo prózu, kterou přednese zpaměti.

Uchazeči zvoňte na zvonek „Učebna č. 4“ (Pražská 14, Nehvizdy).

HUDEBNÍ OBOR

Dle kritérií  přijímacích zkoušek si děti připraví lidovou písničku, případně další skladby vlastního výběru. Výhodou je přinesený notový zápis pro korepetitora.

Uchazeči zvoňte na zvonek „Učebna č. 4“ (Pražská 14, Nehvizdy).

Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2020/21

PŘIHLÁŠKA JE ZPŘÍSTUPNĚNA

Registrace je možná jen přes systémový portál přihlášek zde:

V přihlášce vyberete obor a studijní zaměření, na které se uchazeč hlásí.
Systém vám nabídne volné termíny.
Náhradní termíny zatím nebudou k dispozici.
Za předpokladu naplnění kapacity nabízených termínů budou vytvořeny další termíny.
Důležité je seznámit se s kritérii přijímacích zkoušek dle oborů:

Uchazeči jsou o výsledcích přijímacího řízení informováni interaktivním systémem. Na základě vyplnění přihlášky bylo uchazeči na uvedený e-mail  zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

V těle emailu je odkaz „Rozhodnutí o přijetí naleznete zde“ a kliknutím na odkaz uchazeč zjistí stav přijetí.

Zpravidla trvá vyhodnocení talentových zkoušek do 14 dnů, avšak okolnosti tomu přiměřené mohou vyhodnocení prodloužit. Jelikož kapacita školy nesmí být překročena, je nutné nejprve stanovit přesný počet žáků.

Nechte nám zprávu