Pravidla k hodnocení žáků za druhé pololetí 2019/20

Dobře víme, že výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se proto zohlední a to dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a dále dle specifických pravidlech pro hodnocení na úrovni školy.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

V základním uměleckém vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

1) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10.3.2020),

2) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo

3) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

4) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Dále se zohlední:

a) snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,

b) samostatá práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky

c) portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli.

ZKOUŠKY A KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

Tzn. pro žáky s individuálním plánem v předmětu Hudební nauka stále platí komisionální přezkoušení. Pokud žák doloží řádné ukončení tohoto předmětu na jiné škole, nebude žák v tomto předmětu komisionálně přezkoušen.

Nechte nám zprávu