Pravidla výtvarné dílny Apollónie

– Pořadí registrace určuje datum přijetí přihlášky
– Kurzovné se nevrací, vrácení je možné pouze poměrnou část ze závažných důvodů.
– Úplata je na celé pololetí
– Náhradní hodiny (mimo pevně daných) s ohledem na skupinovou výuku není možná
– Při neuhrazení platby do termínu je místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.
– Součástí výtvarné dílny je galerijní výstava všech výtvorů
– Cena zahrnuje veškeré výtvarné vybavení kromě malířských pláten
– Výtvory jsou majetkem autorů/účastníků