AZUŠ

Přijetí do Asociace základních uměleckých škol ČR

Jsme velice poctěni a potěšeni, že Rada Asociace základních uměleckých škol České republiky na svém jednání dne 20. 10. 2021 projednala naši přihlášku do Asociace základních uměleckých škol ČR (dále jen „AZUŠ ČR“) a v souladu s článkem 8 stanov AZUŠ ČR schválila přijetí naší školy do AZUŠ ČR.

Děkujeme, že budeme součástí ucelené organizace, která má za cíl prosazovat a chránit existenční a ekonomické zájmy základních uměleckých škol a péčuje tak o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v celé České republice.

Nechte nám zprávu