Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2020/21

PŘIHLÁŠKA JE ZPŘÍSTUPNĚNA

Registrace je možná jen přes systémový portál přihlášek zde:

V přihlášce vyberete obor a studijní zaměření, na které se uchazeč hlásí.
Systém vám nabídne volné termíny.
Náhradní termíny zatím nebudou k dispozici.
Za předpokladu naplnění kapacity nabízených termínů budou vytvořeny další termíny.
Důležité je seznámit se s kritérii přijímacích zkoušek dle oborů:

Uchazeči jsou o výsledcích přijímacího řízení informováni interaktivním systémem. Na základě vyplnění přihlášky bylo uchazeči na uvedený e-mail  zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

V těle emailu je odkaz „Rozhodnutí o přijetí naleznete zde“ a kliknutím na odkaz uchazeč zjistí stav přijetí.

Zpravidla trvá vyhodnocení talentových zkoušek do 14 dnů, avšak okolnosti tomu přiměřené mohou vyhodnocení prodloužit. Jelikož kapacita školy nesmí být překročena, je nutné nejprve stanovit přesný počet žáků.

UPOUTÁVKA – TANEČNÍ OBOR

Leave a Reply