ŽÁDOST O ZMĚNU V ROZVRHU

formulář k nahrazení výuky

    Žádám o změnu v rozvrhu v tyto dny: