USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. ŘÍJNA 2020 Č. 1112 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

02. 11. 2020 – 20. 11. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.

Nechte nám zprávu