Projektový den ve škole

Reportáž, moderace, zprávy

host MICHAL HALAČKA

Pro tento projektový den jsme zvolili téma „Reportáž, moderace, zprávy“.

Navázali jsme na projekt „Jsme spolu“.

V druhém pokračování se moderace „TV zpráv ZUŠ Nehvizdy“ ujali žáci LDO. Projekt jsme rozdělili na dvě části. V prvních dvou hodinách na přípravnou část, a v následujících dvou hodinách na realizaci. V první fázi se žáci dozvěděli o cíli, ke kterému májí dojít, rozdělila se příprava na jednotlivé fáze. Žáci se rozdělili do skupin a plnili jednotlivé úkoly-scénář, prostory, kulisy, způsoby projevu. V některých případech pomohl s řešením internet a tutoriály. Některé kulisy si žáci vyrobili, některé použili z dřívějšího projektu. Domluvili se na oblečení a rozdělili si role. 

V další části realizace se uskutečnil workshop zaměřený na samotnou moderaci.

Ta spočívala v tom, že si každý vyzkoušel opravdu „natvrdo“, jaké je to být moderátorem. Mluvení do mikrofonu, správné držení mikrofonu, směr mluvení, směr signálu, správná artikulace, pohled do diváků či kamery, dodržení dikce, pohyb obličeje, srozumitelnost mluvy, případná reakce na diváky, volba chatakteru oznamovacího tónu dle zadané, držení těla, správný postoj, chůze či pohyb, atd. atd.

Není toho málo, co takový moderátor, ať již před televizní obrazvkou nebo před publikem musí umět a hlavně musí „hlídat“.

Žáci si vyzkoušeli natáčení před zeleným plátnem, různé způsoby přednesu. Hned se podívali na svůj výstup a hodnotili ho s pedagogem i odborníkem.

Tento styl výuky považujeme za najlepší autoevaluaci – sebehodnocení, která může ve školních podmínkách nastat.

Naším hostem a odborníkem z praxe byl skvělý profesionální moderátor plný pozitivní energie a showman MICHAL HALAČKA.

A JAK TO DOPADLO...?

Investice byla zajištěna projektem ŠABLONY II. ze strukturálních a evropských investičních fondů v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Nechte nám zprávu