Žáci ZUŠ Nehvizdy uspěli v okresní soutěži v Čelákovicích.

Okresní kolo soutěže základních uměleckých škol.

Ve středu 23.3.2022 se naši žáci tanečního oboru zúčastnili celostátního soutěžního systému základním uměleckých škol.

A i v tanci máme krásná ocenění.

Choreografie Schindler´s list – 3. místo

Choreografie Husičky – cena za Dívčí taneční projev

Choreografie Schindler´s list – cena za Propojení skupiny

Choreografie Princezna Florina – cena za Dívčí taneční projev

Za přípravu na soutěž patří velké díky naší paní učitelce Dianě Gaálové.

Rovněž děkujeme Dianě za vytvořené krásné choreografie a ušití přenádherných kostýmů pro naše žáky.

DĚKUJEME

Cílem soutěží a přehlídek určených pro žáky základních uměleckých škol je podpora žáků k tvořivé činnosti, rozvoji jejich dlouhodobého, soustavného a komplexního studia, vyhledávání žáků s vynikajícími vzdělávacími výsledky, možnost porovnávání výsledků studia a výměna zkušeností, kontaktů a informací na okresní, krajské i celostátní úrovni.

Soutěže vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a zohledňují obsah a zaměření výuky jednotlivých oborů. účast žáka i učitele v jednotlivých kolech soutěže i při dalších souvisejících akcích (koncerty vítězů, přehlídky vítězných prací a jevištních či literárních uměleckých projevů) se považuje za součást výchovně vzdělávací práce.

Nechte nám zprávu