Projekt byl financován ze Šablon III OP VVV

Projektový den pro žáky výtvarného oboru

Žáci 2. a 3. ročníku výtvarné tvorby měli možnost objevit krásu techniky suchá jehla v ateliéru našeho předního grafika Tomáše Hřivnáče, který se touto technikou zabývá. V rámci rozvíjení kreativity a uměleckých schopností našich žáků jsme pro ně uspořádali exkurzi do říčanského grafického ateliéru.

Žáci se zde setkali s umělcem a dozvěděli se více o jeho tvorbě. Tomáš Hřivnáč má za sebou mnoho úspěšných výstav a jeho grafické listy jsou součástí sbírek mnoha významných galerií a muzeí. Během exkurze se žáci seznámili s různými materiály a nástroji, které se používají při tvorbě grafických listů a naučili se, jak vytvořit jemné linie, textury a různé efekty. Na závěr exkurze si každý mohl vyzkoušet vlastní tvorbu grafického listu pomocí techniky suché jehly.

Definice:
Technika suché jehly je založena na drážkování povrchu kovové desky jehlou, což vytváří jemné linie a textury. Tato technika má svůj původ v renesančních grafikách a stala se oblíbenou technikou i v moderní grafice.
Děkujeme pedagogům Petře Hřivnáčové, Jiřímu Krystlíkovi a za milé pozvání do svého ateliéru panu Tomášovi Hřivnáčovi.

Nechte nám zprávu