Vítejte na stránce APOLLÓNIE

APOLLÓNIE

Výtvarná dílna APOLLÓNIE vznikla z velkého zájmu o výtvaný obor v Nehvizdech. Kurz Vám nabídne odborné vedení dětí, žáků, studentů i dospělých ve výtvarném umění.

Ideálním propojením kurzu je příprava před talentovými přijímacími zkoušky na umělecké školy.

Den kurzu
Pondělí (naplněno)

Úterý (naplněno)

Čas kurzu
17:45 – 19:00 hodin
Adresa kurzu
Pražská 100
250 81 Nehvizdy
Přihláška
  • sekretariat@zusnehvizdy.cz
Kontakt
+420 723 102 075
Počet lekcí
16 lekcí/pololetí

+ 2 náhradní (nemoc lektora a pod.)

Výtvarná dílna je kapacitně omezena!

Přihlásit se mohou všichni zájemci od 6 let. Upřednosněni jsou uchazeči, kteří splnili kritéria talentových zkoušek do ZUŠ Nehvizdy, ale z kapacitních důvodů nemohli nastoupit do základního uměleckého vzdělávání.

ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ 2022

1

CENA

1.900,-Kč/pololetí
2

Platba (bude zaslán předpis platby)

Převodem na účet.
3

Termín 1. platby

1. pololetí 2022/23
do 31.08.2022
4

Termín 2. platby

2. pololetí 2022/23
do 30.01.2023
1

Stínování

2

Malba akvarelem

3

Malba akrylem

4

Malba temperou

5

Abstraktní malba

PRAVIDLA WORKSHOPU

– Pořadí registrace určuje datum přijetí přihlášky
– Kurzovné se nevrací, vrácení je možné pouze poměrnou část ze závažných důvodů.
– Úplata je na celé pololetí
– Náhradní hodiny (mimo pevně daných) s ohledem na skupinovou výuku není možná
– Při neuhrazení platby do termínu je místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.
– Součástí workshopu je galerijní výstava všech výtvorů
– Cena zahrnuje veškeré výtvarné vybavení kromě malířských pláten
– Výtvory jsou majetkem autorů/účastníků