Základní umělecká

škola Nehvizdy

Poskytujeme základy vzdělání v uměleckých oborech a připravujeme žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Aktuality

Zde se můžete dozvědet naše poslední aktuality ze školy. Pokud je chcete vidět všechny, zvolte všechny aktuality. Děkujeme.

Všechny aktuality
20.6.2019

NÁVŠTĚVNÍCI
– Slavnostní koncert ZUŠ

Náhradní termíny talentových zkoušek 2019

Ve dnech 27.5. – 30.5.2019 se uskuteční náhradní termíny talentových zkoušek do ZUŠ Nehvizdy.
Harmonogram náhradních hodin.

NÁVŠTĚVNÍCI PŘICHÁZÍ 20.6.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na velkolepé klání, které se odehraje u nás v Nehvizdech.
Bojovat proti sobě budou ZUŠ Nehvizdy a CML Nehvizdy.
Naše zbraně budou umělecké,  citlivé a ušlechtilé.
Jste zvědaví jak to dopadne?
Máte tedy jedinečnou možnost a to 20.6.2019 v 17h.
Předpokládané místo bude bojové podium v aréně TJ SOKOL ve venkovních prostorách.

Nebudou chybět těžké kalibry v podání našich předních umělců, kteří jsou zatím v utajení s ohledem na připravovaný útok.

Staňte se i VY našimi NÁVŠTĚVNÍKY 20.6.2019!

více info ZDE

ZÁPIS A TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ve dnech 20.5. – 23.5.2019 se uskuteční ZÁPIS a TALENTOVÉ ZKOUŠKY do ZUŠ Nehvizdy.
K přihlášení na talentové zkoušky je nutné vyplnit tento FORMULÁŘ.
Veškeré požadavky jsou uvedeny sekci Přijímání žáků.
Harmonogram přijímacích talentových zkoušek 2019.

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Základní umělecké školy Nehvizdy z organizačních důvodů ve dnech 09.05.2019 a 10.05.2019 volno pro žáky Základní umělecké školy Nehvizdy.

Den otevřených dveří TANCE

Dne 8.4.2019 se uskuteční den otevřených dveří v tanečním oboru našeho 1. ročníku pro veřejnost.
„Víte co se šušká o výuce?“
„Netušíte, jak probíhá hodina?“
„Kdo a jak tam učí?“
Více info ZDE

Interní představení žáků

Ve dnech 25., 26., 27., a 28.3.2019 se Vám opět představí žáci naší školy.
Bližší informace zde: POZVÁNKA

Anketa ZUŠ Nehvizdy

Milí návštěvníci,
obracíme se na Vás s podporou o vyplnění našeho dotazníku, který by mohl být podnětem k dalšímu rozvoji ZUŠ Nehvizdy. Pokud budete mít důvod a chtít zodpovědět pár otázek, budeme velmi rádi. Věříme, že na základě korektních odpovědí zmapujeme zájem naší nejbližší veřejnosti.

DOTAZNÍK ZUŠ

Děkujeme.

Změna místa výuky ve výtvarném oboru v předmětu Keramika-Socha

Vážení rodiče,
prosím o zaznamenání těchto změn v předmětu výtvarného oboru – Keramika-Socha.
Naše ZUŠ bude využívat prostory ZŠ Nehvizdy (Bedřicha Mouchy 243) k výuce tohoto předmětu v tyto termíny.
Pá 15.2.2019
Čt 14.3.2019, Pá 15.3.2019
Čt 11.4.2019, Pá 12.4.2019
Čt 09.5.2019, Pá 10.5.2019
Čt 06.6.2019, Pá 07.6.2019
Sraz žáků v tyto termíny bude vždy v místě výuky, tedy na základní škole (Bedřicha Mouchy 243). Všechna ostatní výuka zůstává beze změn.

Děkujeme za pozornost.

Platba na druhé pololetí

Vážení rodiče,

právě proběhlo odeslání předpisů plateb na druhé pololetí. Prosíme o včasnou úhradu do 15.2.2019.
Děkujeme.

Výpisy z vysvědčení

V posledním lednovém týdnu (28.1. – 31.1.2019) se budou žákům předávat na hodinách Výpisy z vysvědčení. Předávání bude probíhat individuálně v hodinách výuky s pedagogy předmětů.

Nehvizdský vánoční koncert

Dne 23.12.2018 proběhlo tradiční adventní setkání, na kterém zazněly známé i méně známé písně, koledy a árie. Společné setkání uspořádali ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZUŠ Nehvizdy, Městys Nehvizdy a Farnost Čelákovice. Kdo nemohl být živě na adventním vystoupení, může si jej vychutnat ze záznamu Adventní koncert v Nehvizdech.

Nalaďte se na nový rok 2019

Všem našim žákům přejeme ve správném tempu harmonický rok 2019.
ZUŠ Nehvizdy

Změna rozvrhu VO

Pozor na změnu v rozvrhu Výtvarné výchovy skupiny VV2, která má výuku 1 hodinu VV v pátek od 14:45-15:30 hod. Tato hodina se změní na dvouhodinovou od 14:15-15:45 hod. a výuka bude probíhat jednou za 14 dní a to vždy v LICHÉM týdnu (čili od tohoto pátku 26.10.2018). Děkuji.

První vystoupení

Ve dnech 07.12., 10.12., 11.12. a 12.12. proběhnou na škole první vystoupení žáků všech oborů společně s výstavou výtvorů. Bližší informace zde: POZVÁNKA

Hudební

obor

Výtvarný

obor

Taneční

obor

Dramatický

obor

Co Vám můžeme
nabídnout?

Přípravné studium

Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro další umělecký vývoj. PS je určeno pro děti ve věku 5 a 6  let.

Studium I. stupně

Sedmileté vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic. Progresivní vzdělávání připravuje žáky především na neprofesionální umělecké aktivity, ale i na vzdělávání ve středních školách a na konzervatořích. Je určeno pro žáky od 7 do 13 let.

Studium II. stupně

Čtyřleté vzdělávání klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Je určeno pro žáky od 14 do 18 let.

Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin

Poskytuje žákům s vynikajícími vzdělávacími výsledky rozsáhlejší, hlubší a obsahově náročnější studium. Připravuje je ke studiu ve středních i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a případně je směřuje k výběru povolání.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé umožňuje zájemcům o tento typ studia další rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání.

Semináře, kurzy

Ve své koncepci ZUŠ plánuje do budoucna otevřít také semináře a kurzy, které nabídnou výuku pro děti i dospělé nad rámec školního vzdělávacího programu.

Chtěli byste u nás studovat?