Základní umělecká

škola Nehvizdy

Poskytujeme základy vzdělání v uměleckých oborech a připravujeme žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Aktuality

3. 12. 2019 in AKTUALITY, Hudební obor, UDÁLOSTI

Advent v Nehvizdech

ADVENT V NEHVIZDECH - SPOLEČNÝMI SILAMI Letos jsme se také velmi rádi připojili k oslavám ADVENTU, který se v Nehvizdech již dlouhá léta traduje. V tomto…
Číst více
22. 11. 2019 in AKTUALITY, Výtvarný obor

Nový prostor pro VV

ZABYDLOVÁNÍ V NOVÉM PROSTORU Z důvodu vytížení prostor v ZŠ jsme přesunuli výuku předmětu Keramika-Socha do nového prostoru a to na Pražské 100. Dnes jsme…
Číst více
12. 11. 2019 in AKTUALITY, Hudební obor, Literárně-dramatický obor, Taneční obor, Výtvarný obor

Adventní ZUŠkohraní

Srdečně Vás zveme na naše prosincové adventní ZUŠkohraní. "NEJVZNEŠENĚJŠÍ UMĚNÍ JE PŘINÁŠET DRUHÝM RADOST" - 9.12.2019 - klavír, zpěv - 10.12.2019 - dramaťák, klavír -…
Číst více
Všechny aktuality

Události

Advent v Nehvizdech

| AKTUALITY, Hudební obor, UDÁLOSTI | No Comments
ADVENT V NEHVIZDECH - SPOLEČNÝMI SILAMI Letos jsme se také velmi rádi připojili k oslavám ADVENTU, který se v Nehvizdech již dlouhá léta traduje. V tomto…

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

| AKTUALITY, Hudební obor, Literárně-dramatický obor, UDÁLOSTI | No Comments
VÝZNAMNÁ UDÁLOST V NEHVIZDECH Setkání s pamětníkem městyse Nehvizdy. Setkání s paní Libuší Holou se uskutečnilo v místní restauraci Na Nové, nedaleko naší Základní umělecké…

BALETNÍ DÍLNA

| Taneční obor, UDÁLOSTI | No Comments
ZUŠ V BALETNÍ DÍLNĚ NÁRODNÍHO DIVADLA Náš první projektový den První náš projektový den proběhl 21. října 2019. Žáci společně s pedagogy navštívili BALETNÍ DÍLNU. První…

Předávání vysvědčení

| Hudební obor, Literárně-dramatický obor, Taneční obor, UDÁLOSTI, Výtvarný obor | No Comments
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 2019 Slavnostně jsme předávali naše první vysvědčení. - Hudební obor - Literárně-dramatický obor - Taneční obor - Výtvarný obor
Všechny události

Nezapomeňte...

  • S předměty hudebního oboru žák navštěvuje povinně hudební nauku. Do jakého ročníku je zařazen uvidíte v systému Klasifikace.
  • Omluvenky zasílat zásadně přes portál Klasifikace
  • Pozor na splatnost úplaty za vzdělávání.
  • Některé předměty jsou nastaveny 1x za 14 dní (VO – keramika/socha)
  • Rozvrhy zde: ROZVRHY HODINY

Hudební

obor

Výtvarný

obor

Taneční

obor

Dramatický

obor

Co Vám můžeme
nabídnout?

Přípravné studium

Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro další umělecký vývoj. PS je určeno pro děti ve věku 5 a 6  let.

Studium I. stupně

Sedmileté vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic. Progresivní vzdělávání připravuje žáky především na neprofesionální umělecké aktivity, ale i na vzdělávání ve středních školách a na konzervatořích. Je určeno pro žáky od 7 do 13 let.

Studium II. stupně

Čtyřleté vzdělávání klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Je určeno pro žáky od 14 do 18 let.

Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin

Poskytuje žákům s vynikajícími vzdělávacími výsledky rozsáhlejší, hlubší a obsahově náročnější studium. Připravuje je ke studiu ve středních i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a případně je směřuje k výběru povolání.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé umožňuje zájemcům o tento typ studia další rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání.

Semináře, kurzy

Ve své koncepci ZUŠ plánuje do budoucna otevřít také semináře a kurzy, které nabídnou výuku pro děti i dospělé nad rámec školního vzdělávacího programu.

Chtěli byste u nás studovat?