Základní umělecká

škola Nehvizdy

Poskytujeme základy vzdělání v uměleckých oborech a připravujeme žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Aktuality

Vážení rodiče,
Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu i v základních uměleckých školách. Během opatření budete informováni o průběhu. Sledujte prosím akuálně náš web, facebook, email.

19. 3. 2020 in AKTUALITY

Internetové studium??

ZUŠ Nehvizdy vyučuje tzv. distanční výukou.
Číst více
12. 3. 2020 in AKTUALITY

Distanční vzdělávání v mimořádném opatření vlády

Vážení rodiče, vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu i…
Číst více
9. 3. 2020 in AKTUALITY

Automat na ovocné tyčinky

Do foyer jsme nechali instalovat prodejní automat na ovocné tyčinky mnoha příchutí. BETULA FRUIT 100% přírodní a ovocné tyčinky z čerstvého ovoce jsou obohaceny vyváženým…
Číst více
Všechny aktuality

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

DISTANČNÍ VÝUKA

ZUŠ Nehvizdy bude i nadále vyučovat tzv. distanční výukou.

Je zakázáno poskytovat vzdělávání formou návštěvy. Nepřipouští se jak návštěva pedagoga u žáka, tak návštěva žáka u pedagoga. Úplata za vzdělávání (školné) se nevrací. Učitelé seznámí telefonicky nebo elektronickou poštou s těmito informacemi zákonné zástupce svých žáků.

V mimořádném opatření bude probíhat distanční výuka těmito způsoby.

Sdílená složka k předávání dokumentů bude zaslaná konkrétní skupině.

Individuální výuka v hudebním oboru:

V hudebním oboru představuje výuka na dálku např. videohovory přes Skype, WhatsUp nebo konzultace prostřednictvím videí, či telefonu. Domluva s rodiči dle vlastního uvážení. Rozvrh hodin distančního vzdělávání bude odpovídat rozvrhu hodin prezenčního vzdělávání v ZUŠ nebo po domluvě se zákonným zástupcem lze vyučovací hodinu přesunout na jiný termín. Pokud se žák nezúčastní domluvené formy výuky, zákonný zástupce omluví žáka doložitelnou formou omluvy (Klasifikace).

Od 17.3.2020 bude každá vyučovací hodina řádně zapsána v třídní knize. V případě, že zákonný zástupce neprojeví zájem o distanční formu vzdělávání, omluví žáka z výuky z těchto důvodů.

Výuka v kolektivních oborech:

V předmětech PHV, Hudební nauka a v oborech Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor bude probíhat výuka na dálku na základě zadání, vypracování a vyhodnocení týdenních domácích úkolů a na základě individuálních konzultací s žáky např. skrze telefonní hovor, videohovor nebo videa.

TUTORIÁLY k distanční výuce

Události

Návštěva studia AMU

| AKTUALITY, Hudební obor, UDÁLOSTI | No Comments
NÁVŠTĚVA ZVUKOVÉHO STUDIA AMU 20.02.2020 Další projektový den jsme pro naše žáky přichystali na půdě akademie - přesněji ve zvukovém nahrávacím studiu. Proč ve “zvukovém”?…

STUDIO-ZUS & JENTAKt

| UDÁLOSTI | No Comments
"U nás se nechávají vzpomínky zhmotněné." Motto příspěvku Vám může nejlépe potvrdit naše umělecky spřízněná duše a tím je sbor JENTAKt Po práci by většinou…

TO DÁŠ!

| AKTUALITY, Hudební obor, UDÁLOSTI | No Comments
Stahuj odkazem TO DÁŠ! 22.1.2020 se uskutečnil mezinárodní atletický mítink Hvězdy v Nehvizdech. Naše ZUŠ Nehvizdy se také podílela na této velkolepé události a oba…

NÁVŠTĚVA ATELIÉRU

| UDÁLOSTI, Výtvarný obor | No Comments
ZUŠ V ATELIÉRU Náš další projektový den První náš projektový den proběhl 16. ledna 2020. Žáci společně s pedagogy navštívili ATELIÉR v Říčanech. V průběhu…
Všechny události

Nezapomeňte...

  • Od 2.3.2020 do 6.3.2020 jsou u nás také jarní prázdniny.

  • Postupová zkouška do vyššího ročníku ve skupinových či kolektivních předmětech je zpravidla nahrazena společným vystoupením pokud tomu odpovídá látka ve výuce.
  • Žák nemůže být hodnocen, pokud přesáhne jeho absence v docházce v daném předmětu 50% bez doložení závažných objektivních příčin.
  • Omluvenky se zasílají zásadně přes portál Klasifikace

Hudební

obor

Výtvarný

obor

Taneční

obor

Dramatický

obor

Co Vám můžeme
nabídnout?

Přípravné studium

Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro další umělecký vývoj. PS je určeno pro děti ve věku 5 a 6  let.

Studium I. stupně

Sedmileté vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic. Progresivní vzdělávání připravuje žáky především na neprofesionální umělecké aktivity, ale i na vzdělávání ve středních školách a na konzervatořích. Je určeno pro žáky od 7 do 13 let.

Studium II. stupně

Čtyřleté vzdělávání klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Je určeno pro žáky od 14 do 18 let.

Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin

Poskytuje žákům s vynikajícími vzdělávacími výsledky rozsáhlejší, hlubší a obsahově náročnější studium. Připravuje je ke studiu ve středních i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a případně je směřuje k výběru povolání.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé umožňuje zájemcům o tento typ studia další rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání.

Semináře, kurzy

Ve své koncepci ZUŠ plánuje do budoucna otevřít také semináře a kurzy, které nabídnou výuku pro děti i dospělé nad rámec školního vzdělávacího programu.

Chtěli byste u nás studovat?