PŘIPRAVOVANÉ AKCE

školní rok 2023/24

různě Interní koncerty
28.01.2024 Vystoupení TO a LDO
31.1.2024 Pololetní vysvědčení – výpisy
2.2.2024 Pololetní prázdniny
únor – duben Soutěže ZUŠ
19. – 25.2.2024 Jarní prázdniny
březen pro MŠ – Sněhurka a 7 hudebníků
9.3.2024 Masopust
16.3.2024 ? Dětský karneval
16.3.2024 Předtančení na maškarním bále
28.3.2024 Velikonoční prázdniny
Velikonoční jarmark
28.3.2024 Velikonoční prázdniny
29.3.2024 svátek – Velký pátek
1.4.2024 svátek – Velikonoční pondělí
3.4.2024 Pedagogická rada III. čtvrtletí
Vítání občánků ORFÍCI
Talentové přijímací zkoušky
09.06.2024 Vystoupení TO
10.6. – 14.6.2024 Postupové zkoušky
16.06.2024 Vystoupení LDO + hostující: Vokalizér, absolv. film VO
20.6.2024 Umění na dvorku (VO + HO)
28.6.2024 Vysvědčení