Divadelní spolek

NEHVĚZDY

„Jsme nadšená skupina divadelních ochotníků. Přijď mezi nás získat zkušenosti s divadlem. Fungujeme pod Základní uměleckou školou Nehvizdy jako mimoškolní činnost. Máme tak zajištěné zkoušení, lektora a možnost si zahrát v divadle.“

PŘIHLÁŠKA
Pokud tě to zaujalo, čti dále…

Co potřebujete vědět

  • Zkoušíme jedenkrát týdně ve středu od 19:00 do 20:30 hodin

  • Počet lekcí je 15. Další 2 lekce jsou rezervní pro případ nekonání

  • Cena za pololetí (15 lekcí) činí 1.800,-Kč

  • Začínáme 18. října 2023

  • Zkoušíme v ZUŠ Nehvizdy, Pražská 14 (knihovna)

Pravidla kurzu

– kurzovné se nevrací, vrácení je možné pouze poměrnou část ze závažných důvodů.

– úplata je na celé pololetí

– náhradní hodiny (mimo pevně daných) s ohledem na skupinovou výuku není možná

– při neuhrazení platby do termínu je místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.

– součástí kurzu je společné vystoupení v divadle

– cena zahrnuje lektora, učebnu, základní vybavení a vystoupení v divadle (červen).

Lukáš Klíma, DiS
Dramatická tvorba
VZDĚLÁNÍ:
2017 Pražská konzervatoř, hudebně dramatické umění

TĚŠÍ SE NA VÁS LEKTORLukáš Klíma