INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ZUŠ Nehvizdy, jako správce osobních údajů a organizátor výtvarné dílny Apollónie, divadelního kurzu HERCI a letního příměstského tábora zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje: 

pro účely vnitřní evidence účastníků výtvarné dílny Apollónie, divadelního kurzu HERCI, příměstského uměleckého letního tábora MixPULT (dále jen „Akce“) a pro komunikaci mezi účastníky (zákonnými zástupci) a školou

  • Jméno a příjmení účastníka,
  • Jméno a příjmení zákonného zástupce,
  • Datum narození,
  • Kontaktní údaje (zejm. adresa trvalého bydliště; telefonní číslo; e-mailová adresa);
  • Zvukový a obrazový záznam včetně fotografie (za účelem prezentace výtvorů výtvarné dílny Apollónie).

Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů (1 rok po skončení účasti na Akcích).