Elektronická komunikace

Webová klasifikace

Do této aplikace se dostanete pomocí webového prohlížeče, je tedy možné používat aplikace i na mobilních telefonech či tabletech. Webová aplikace obsahuje kartu žáka s jeho údaji, přístup pro rodiče a žáky a seznam koncertů.

Klasifikace

Android & iOS

Elektronické žákovské knížky

Rodiče a žáci mohou z pohodlí svého domova nahlížet do elektronických žákovských knížek.

Možné zobrazení

  • čas výuky z rozvrhu hodin
  • informace o zaplacení školného
  • žákovskou knížku
  • docházku a známky
  • účast žáka na vystoupení
  • zprávy zaslané ze školy

V programu Klasifikace dochází k přenosu dat pomocí šifrovaného spojení, který splňuje nařízení GDPR dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů.

Aplikace

Každý rodič žáka (zákonný zástupce) obdrží e-mailem uvedený v přihlášce vlastní ID společně s heslem pro přihlášení. Heslo je automaticky generované softwarem bez možnosti cizího zásahu. K přihlášení můžete využít jak webový prohlížeč tak i aplikaci s podporou pro Android i iOS.

Konektivita

Klasifikaci lze využít nejen pro přehled učiva, známek, docházky, předpis plateb a pod., ale i pro zasílání centralizovaných zpráv pedagogům a opačně – využitelné zejména v rámci omluvy žáka z výuky.

Komunikace

Věříme, že Vám Klasifikace usnadní komunikaci se školou a jednotlivým pedagogy, přičemž budeme velmi rádi stále za osobní kontakt.

Více informací pro webovou Klasifikaci zde:
Webová Klasifikace INFO