Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název: Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace
 2. Sídlo: Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy
 3. Důvod a způsob založení organizace: Poskytování základního uměleckého
  vzdělávání. ZUŠ je zařazena do sítě škol a je příspěvková organizace. Právní
  subjekt, zřizovatelem je městys Nehvizdy.
 4. Organizační struktura: Ředitel školy, pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci
 5. Kontaktní spojení:
  Tel. ředitelna: 326 991 153
  Tel. sborovna: 326 991 152
  Tel. ředitel: 777 113 048
  E-mail 1: info@zusnehvizdy.cz
  E-mail 2: reditel@zusnehvizdy.cz
  ISDS: bjkm2kb
  Web: www.zusnehvizdy.cz
 6. Bankovní spojení: 5240089369/0800
 7. Úřední hodiny:
 8. Pondělí 08:30 – 16:30 hod.
  Úterý 08:30 – 16:30 hod.
  Středa 08:30 – 16:30 hod.
  Čtvrtek 08:30 – 16:30 hod.
  Pátek 08:30 – 16:30 hod.
 9. IČO: 06630251
 10. DIČ: CZ06630251
 11. Dokumenty:
  Školní vzdělávací program
  Školní řád
  Výroční zpráva (bude dodána po prvním roce)
 12. Rozpočet: Viz výroční zpráva (bude dodána po prvním roce)
 13. Žádosti, podání, stížnosti: info@zusnehvizdy.cz
 14. Formuláře: Přihláška
  Žádost o ukončení studia
  Žádost o přerušení studia
  Žádost o individuální plán HN
 15. Opravné prostředky: Správní řád
 16. Popisy postupů: uvedeny ve správním řádu
 17. Předpisy: Školský zákon
  Vyhláška o ZUŠ
  Zákon o svobodném přístupu k informacím
  Školní řád
  Výroční zpráva: podle zákona č. 106/1999 Sb.