Informace stanovené prováděcím předpisem k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Poskytování základního uměleckého vzdělávání. ZUŠ je zařazena do sítě škol a je příspěvková organizace. Zřizovatelem je Městys Nehvizdy,
3. Organizační struktura Ředitel školy

Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Bedřicha Mouchy 243

250 81 Nehvizdy (Sídlo)

Pražská 14

250 81 Nehvizdy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pražská 14

250 81 Nehvizdy

4.3 Úřední hodiny PO 09:00 – 16:00

ÚT 09:00 – 16:00

ST 09:00 – 16:00

ČT 10:00 – 18:00

PÁ 08:30 – 14:00

4.4 Telefonní čísla sekretariát: 723 102 075

ředitelna: 326 991 153

ředitel: 722 912 554

4.5 Adresa internetových stránek www.zusnehvizdy.cz
4.6 Adresa podatelny Pražská 14

250 81 Nehvizdy.

4.7 Elektronická adresa podatelny Email 1: info@zusnehvizdy.cz

Email 2: sekretariat@zusnehvizdy.cz

Email 3: reditel@zusnehvizdy.cz

4.8 Datová schránka ISDS: bjkm2kb
5. Případné platby lze poukázat b. ú. 5240089369/0800
6. IČO IČO: 06630251
7. Plátce daně z přidané hodnoty Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  1. Rámcový vzdělávací program
  2. Školní vzdělávací program
  3. Školní řád
8.2 Rozpočet https://www.zusnehvizdy.cz/navrh-rozpoctu-2021/
9. Žádosti o informace
  1. elektronicky na reditel@zusnehvizdy.cz
  2. písemně na kontaktní adresu školy
  3. osobním podáním na sekretariátu
10. Příjem podání a podnětů
  1. elektronicky na reditel@zusnehvizdy.cz
  2. písemně na kontaktní adresu školy
  3. osobním podáním na sekretariátu
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

11.2 Vydané právní předpisy Vtřitřní směrnice školy
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 1 strana A4 – 10 Kč
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím https://www.zusnehvizdy.cz/vyrocni-zprava-2020-2021/