Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název: Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace
 2. Sídlo: Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy
 3. Důvod a způsob založení organizace:
  Poskytování základního uměleckého vzdělávání.
  ZUŠ je zařazena do sítě škol a je příspěvková organizace.
  Právní subjekt, zřizovatelem je městys Nehvizdy.
 4. Organizační řád:
  Ředitel školy, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
 5. Kontaktní spojení:
  Tel. ředitelna: 326 991 153
  Tel. sborovna: 326 991 152
  Tel. sekretariát: 723 102 075
  Tel. ředitel: 777 113 048
  E-mail 1: info@zusnehvizdy.cz
  E-mail 2: sekretariat@zusnehvizdy.cz
  E-mail 3: reditel@zusnehvizdy.cz
  ISDS: bjkm2kb
  Web: www.zusnehvizdy.cz
 6. IČO: 06630251
 7. DIČ: CZ06630251
 8. Bankovní spojení: 5240089369/0800
 9. Úřední hodiny sekretariátu:
  Pondělí: 09:30 – 16:00 hod.
  Úterý: 09:30 – 16:00 hod.
  Středa: 10:30 – 18:00 hod.
  Čtvrtek: 09:30 – 16:00 hod.
  Pátek: 08:00 – 13:00 hod.
 10. Dokumenty:
  A) Školní vzdělávací program
  B) Školní řád
 11. Rozpočet
 12. Žádosti, podání, stížnosti:
  A) info@zusnehvizdy.cz
  B) schránka ZUŠ
  C) osobní podání na sekretariátu
 13. Formuláře:
  A) Přihláška
  B) Žádost o ukončení studia
  C) Žádost o přerušení studia
  D) Žádost o individuální plán HN
 14. Opravné prostředky: Správní řád
 15. Popisy postupů: uvedeny ve správním řádu
 16. Předpisy:
  A) Školský zákon
  B) Vyhláška o ZUŠ