Aktuality

Zde se můžete dozvědet naše poslední aktuality ze školy. Pokud je chcete vidět všechny, zvolte všechny aktuality. Děkujeme.

Všechny aktuality
25. – 28.3.2019
Interní představení žáků
25.2.2019 – 1.3.2019
Jarní prázdniny

Interní představení žáků

Ve dnech 25., 26., 27., a 28.3.2019 se Vám opět představí žáci naší školy.
Bližší informace zde: POZVÁNKA

Dotazník ZUŠ Nehvizdy

Milí návštěvníci,
obracíme se na Vás s podporou o vyplnění našeho dotazníku, který by mohl být podnětem k dalšímu rozvoji ZUŠ Nehvizdy. Pokud budete mít důvod a chtít zodpovědět pár otázek, budeme velmi rádi. Věříme, že na základě korektních odpovědí zmapujeme zájem naší nejbližší veřejnosti.

DOTAZNÍK ZUŠ

Děkujeme.

Změna místa výuky ve výtvarném oboru v předmětu Keramika-Socha

Vážení rodiče,
prosím o zaznamenání těchto změn v předmětu výtvarného oboru – Keramika-Socha.
Naše ZUŠ bude využívat prostory ZŠ Nehvizdy (Bedřicha Mouchy 243) k výuce tohoto předmětu v tyto termíny.
Pá 15.2.2019
Čt 14.3.2019, Pá 15.3.2019
Čt 11.4.2019, Pá 12.4.2019
Čt 09.5.2019, Pá 10.5.2019
Čt 06.6.2019, Pá 07.6.2019
Sraz žáků v tyto termíny bude vždy v místě výuky, tedy na základní škole (Bedřicha Mouchy 243). Všechna ostatní výuka zůstává beze změn.

Děkujeme za pozornost.

Platba na druhé pololetí

Vážení rodiče,

právě proběhlo odeslání předpisů plateb na druhé pololetí. Prosíme o včasnou úhradu do 15.2.2019.
Děkujeme.

Výpisy z vysvědčení

V posledním lednovém týdnu (28.1. – 31.1.2019) se budou žákům předávat na hodinách Výpisy z vysvědčení. Předávání bude probíhat individuálně v hodinách výuky s pedagogy předmětů.

Nehvizdský vánoční koncert

Dne 23.12.2018 proběhlo tradiční adventní setkání, na kterém zazněly známé i méně známé písně, koledy a árie. Společné setkání uspořádali ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZUŠ Nehvizdy, Městys Nehvizdy a Farnost Čelákovice. Kdo nemohl být živě na adventním vystoupení, může si jej vychutnat ze záznamu Adventní koncert v Nehvizdech.

Nalaďte se na nový rok 2019

Všem našim žákům přejeme ve správném tempu harmonický rok 2019.
ZUŠ Nehvizdy

Změna rozvrhu VO

Pozor na změnu v rozvrhu Výtvarné výchovy skupiny VV2, která má výuku 1 hodinu VV v pátek od 14:45-15:30 hod. Tato hodina se změní na dvouhodinovou od 14:15-15:45 hod. a výuka bude probíhat jednou za 14 dní a to vždy v LICHÉM týdnu (čili od tohoto pátku 26.10.2018). Děkuji.

První vystoupení

Ve dnech 07.12., 10.12., 11.12. a 12.12. proběhnou na škole první vystoupení žáků všech oborů společně s výstavou výtvorů. Bližší informace zde: POZVÁNKA