Michal Rejňák získal 2. místo

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ

Michal Rejňák ze čtvrtého ročníku, který postoupil 1. místem z okresního kola klavírní soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky získal v krajském kole v Říčanech

2. místo.

Tímto velmi gratulujeme Michalovi za vybojování tak krásné ceny.

Zároveň patří velké poděkování jeho paní učitelce Magdě Pospíšilové, která vede Míšu od samého začátku a svou cílevědomou prací ho připravila na soutěž s tak krásným výsledkem.

V neposlední řadě patří velké díky rodičům, kteří se svědomitě Míšovi věnují.

Nechte nám zprávu