ZUŠ V ATELIÉRU

Náš další projektový den

První náš projektový den proběhl 16. ledna 2020. Žáci společně s pedagogy navštívili ATELIÉR v Říčanech.

V průběhu školního roku se žáci v rámci svého studijního zaměření seznamují s mnoha výtvarnými technikami. Jako vzory nám slouží knihy a internet. Proto jsme velmi uvítali nabídku grafika Tomáše Hřivnáče, a navštívili jeho atelier v Říčanech.

Pan Hřivnáč je členem „Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR“. Věnuje se především volné grafice, nejčastěji suché jehle, stejně tak i akvarelu. Jeho uměleckým světem je svět ženy, poetiky, která ji obklopuje a utváří.

Viděli jsme, jak takový atelier vypadá, jeho technické zázemí, jak vznikají grafiky, co předchází, jaká je příprava rytiny i samotný tisk. Pan Hřivnáč nám ukázal svá díla, dozvěděli jsme se něco o pořádání výstav a galerií. Byl to pro nás nevšední zážitek a mnohé nás inspiroval pro další tvorbu. Technika nás zaujala natolik, že jsme se domluvili s panem grafikem na další spolupráci. Rytiny uděláme v průběhu vyučování ve třídě a on nám je vytiskne. Na výsledek se můžete těšit a při příležitosti výstavy posoudit, co nového jsme se u pana Hřivnáče naučili.

Investice byla zajištěna projektem ŠABLONY II. ze strukturálních a evropských investičních fondů v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Nechte nám zprávu