Andrea Hávová

MATERIÁLY K DISTANČNÍ VÝUCE

Orfíci (PHV)

Sólový zpěv

SÓLOVÝ ZPĚV

Klavírní doprovody

DOPROVODY K PÍSNÍM - MP3

Nazpívané písně

PÍSNĚ SE ZPĚVEM

Noty, texty

Noty, texty

Hlasová cvičení

Výuková videa

Interní koncert 16.12.2021

ORFÍCI (PHV)