Andrea Hávová

MATERIÁLY K DISTANČNÍ VÝUCE

Orfíci (PHV)

Sólový zpěv

INTERNÍ KONCERT 25.6.2021 - ORFÍCI

INTERNÍ KONCERT 25.6.2021 - ZPĚV

SÓLOVÝ ZPĚV

Klavírní doprovody

DOPROVODY K PÍSNÍM - MP3

Nazpívané písně

PÍSNĚ SE ZPĚVEM

Noty, texty

Noty, texty

Hlasová cvičení

Výuková videa