Potvrzení o rizikové skupině

Formulář vyplní zákonný zástupce žáka

  POTVRZENÍ O RIZIKOVÉ SKUPINĚ

  (přijde Vám potvrzení se zadanými údaji)

  Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.
   1. a)  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
   2. b)  při protinádorové léčbě,
   3. c)  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
  DO RIZIKOVÉ SKUPINY PATŘÍ OSOBA, KTERÁ NAPLŇUJE ALESPOŇ JEDEN BOD UVEDENÝ VÝŠE NEBO POKUD NĚKTERÝ Z BODŮ NAPLŇUJE JAKÁKOLIV OSOBA, KTERÁ S NÍ ŽIJE VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI.