Potvrzení o rizikové skupině

Formulář vyplní zákonný zástupce žáka

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

(přijde Vám potvrzení se zadanými údaji)

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. a)  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b)  při protinádorové léčbě,
  3. c)  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
DO RIZIKOVÉ SKUPINY PATŘÍ OSOBA, KTERÁ NAPLŇUJE ALESPOŇ JEDEN BOD UVEDENÝ VÝŠE NEBO POKUD NĚKTERÝ Z BODŮ NAPLŇUJE JAKÁKOLIV OSOBA, KTERÁ S NÍ ŽIJE VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI.