Naše škola se zúčastnila Výzvy o grant vyhlášené nadací Karel Komárek Family.

PIANA DO ŠKOL

Nadace Karel Komárek Family Foundation (zakladatelé nadace manželé Komárkovi) se rozhodli věnovat základním školám s rozšířenou výukou hudební výchovy a základním uměleckým školám 8 pianin a 3 klavíry od českého výrobce Petrof, aby pomohli rozvoji mladých hudebních talentů. Za tímto účelem byla v pondělí 21. září 2020 vypsána grantová výzva.

Nechte nám zprávu