Naše škola realizuje projekt: ZUŠ Nehvizdy – Šablony OP JAK reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001859

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ, vzdělávání a spolupráci pracovníků ZUŠ a tematická setkávání v ZUŠ.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

1.VII/1 2.2 149 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ Prohlubuje kvalifikaci pedagogických pracovníků.
1.VII/2 2.2 149 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ Prohlubuje a motivuje ke spolupráci pedagogických pracovníků. Reflektuje a přispívá pedagogickými zkušenostmi z jiných škol a navzájem i srovnává dobrou praxi ostatních pedagogů. Navazuje spolupráci s jinými organizacemi. Zkvalitňuje kreativitu pedgogů.
1.VII/3 2.3 152 Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ Vytváří kreativní prostor pro projektové vzdělávání. Nadlimitní vzdělávání. Vytváří tandemovou spolupráci žáků napříč obory. Zapojení více technologií do výuky. Inovativní návaznost na běžnou výuku.
1.VII/4 2.3 152 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ Nabízí spolupráci s dalšími organizacemi a prohlubuje tyto činnosti. Vytváří nové příležitosti pro komunitní setkávání. Propojuje věkové generace. Detailněji zacílí na vybraná témata.

Nechte nám zprávu