SKRYTÝ POKLAD MEZI NÁMI

Vytvořeno pro soutěžní přehlídku „To je hlína“.

FAMILY

RODINA

SOUL

DUŠE

FAITH

VÍRA

LOVE

POKLAD

LUCK

ŠTĚSTÍ

Představme si zeď, na kterou jsou promítána dětská přání.

Představme si stavbu vyrůstající z jednotlivých cihel, na které jsou vepsány nebo namalovány životní hodnoty, kterých si vážíme.

Představme si svět složený z mnoha jednotlivců snících o společné lásce, pohodě a dobrém životu.

Velké červené srdce spojuje na našem společném malířském projektu všechny vyjádřené touhy. S každým dítětem – autorem se mohou skryté sny a křehká přání různit, ale jako celek jsou vidět a dohromady vytvářejí pevnou zeď, mozaiku pokladů v dětských duších.

Představte si, že také tyto děti chtějí velké hodnoty, kterým věří. Věří v jejich naplňování, a to dává jejich životům větší smysl. Městská zeď, podobná graffiti kolem nás, navíc zbavuje sny a přání zbytečného patosu a předepsané uniformity. Každý se zde může vyjádřit podle svých možností a schopností. Také podle zkušeností. A právě v těchto slovech jsou skryté poklady i nyní otevřená přání. Děti se zde stávají součástí celku – myšlenky, která je jim blízká a spontánní. Celek je přes různost harmonický, pestrý a živý. Celek, který chceme sdílet.

Zvolené téma cihlové zdi může také připomínat nám společný veřejný prostor. Může to být kus ulice, náměstí nebo nepatrné zákoutí, kde se zastavují mladí lidé. A každý z nich má svá malá i velká přání. Ta menší nás pohání vpřed na vlastní cestě. A ta větší nás zase spojují a snad i budují lepší společnost či vztahy mezi námi. To platí více, když se velká přání vysloví, když jsou tady. Vždyť slovo dělá čin. Takto zaznamenané je našim přáním a viditelným závazkem, ke kterému se veřejně hlásíme. Jeden vzkaz vedle druhého se objevují na společně budované zdi přání, která může pozitivně ovlivnit svět.

Nad jednotlivými stavebními kameny budoucího světa se vznáší věčný a stále platný symbol lásky a porozumění: velké srdce. A k němu samozřejmě patří: přátelství, soucit, fantazie, radost, rodina, tolerance, zkrátka láska v různých podobách a odstínech, tak, jak ji zde děti vnímají, prožívají a zaznamenávají. Děti mají své skryté poklady, ale když na to přijde, rádi se s ostatními podělí a volají je do světa.