SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍKA „TO JE HLÍNA“

I přes veškeré distanční omezení se náš výtvarný obor zúčastnil projektu TO JE HLÍNA.

„To je hlína“ je soutěžní charitativní přehlídka pro děti v několika uměleckých oborech. Soutěží se v keramice, výtvarce, fotografii, divadle a filmu. Umělecká díla dětí i umělců, kteří svoji tvorbu poskytnou jako dar,se prodávají v dražbě a její výtěžek slouží k dobročinným účelům.
Cíl soutěžní přehlídky „To je hlína“
Cílem soutěže „To je hlína“ je podpořit dětskou fantazii, kreativitu a dětskou zvídavost. Dát možnost dětem a mladým vystavovat, tvořit a potkat se v prestižních pražských prostorách. Podporujeme děti a mladé i z dětských domovů a děti se specifickými potřebami v jejich aktivním trávení volného času a dáváme jim možnost setkat se s vrstevníky z jiného sociálního prostředí a vzájemně se obohacovat o své zkušenosti. Mimopražské dětské skupiny mají možnost v Praze navštívit aktuální výstavy a divadelní představení.  Jde nám především o to, abychom mezi dětmi a mladými vzbudili zájem o různé umělecké obory a podpořili kreativní tvorbu. Nedílnou součástí je seznámení se s jinými kulturními odlišnostmi života dětí z rozvojových zemí. Účastníci tvoří s vědomím, že jejich výtvory budou prodány a získaný výtěžek pomůže dětem v rozvojových zemích. Tímto způsobem se mohou dozvědět o životě a historii rozvojových zemí. Důležitou přidanou hodnotou je osobní setkání, sdílení a inspirace učitelů, vychovatelů a sociálních pracovníků z přihlášených institucí. Mají možnost na Slavnostním zakončení soutěže se navzájem seznámit a příležitost podělit se o své zkušenosti, inspirovat se a navázat nové zajímavé spolupráce.
Charitativní rozměr
Charitativní rozměr bude zachován i letos. Budeme shromažďovat prostředky na podporu školy v indickém Thayongu. Škola nám prosperuje a je požadavek z okolních vesnic na navýšení kapacity školy. Proto zvažujeme navýšení na 500 dětí i pro další děti z okolních vesnic.
Projekt zajišťuje nadační fond Modrá rybka.
https://modrarybka.eu/

PRAVIDLA SOUTĚŽE

To je hlína - Pravidla_2021

Nechte nám zprávu