Exkurze v tovární hale výroby klavírů

C. BECHSTEIN EUROPE s.r.o.

Ve středu 13.4.2022 se naši žáci zúčastnili pořádané exkurze do výrobní továrny firmy Bechstein v Hradci Králové. Kapacita byla s ohledem na bezpečnostní podmínky Bechsteinu omezena, takže zájemci okamžitě zaplnili všech 20 nabízených míst.

Bechstein Europe nám nabídl možnost absolvování komentované prohlídky výrobního závodu klavírů a pianin v Hradci Králové včetně prohlídky firemního Pianocentra s kompletní prezentací nástrojů W. Hoffmann a odborným poradenstvím.

Produkce klavírů a pianin nám umožnila nahlédnout do úžasného světa moderních výrobních postupů zrodu nástrojů s těsnou provázaností rukodělné výroby a nasazením CNC strojů. Jedná se o tradiční klavírnické řemeslo nejvyšší úrovně.

Nejdříve jsme zavítali do haly, kde se klavíry “repasují”, tzn. že ze starého, jakkoliv poničeného nástroje dokáží mistři klavírníci vytvořit nástroj jako nový se zachováním celé své historie a dobovosti klavíru.

Hlavní exkurze probíhala v několika navazujících halách. Od základu výroby klavíru až k distribuci do celého světa.

Celou exkurzi jsme zakončili minikoncertíkem našich klavíristů, kteří se moc těšili, až si vyzkouší přenádherné nástroje. Ten hlavní klavír, který na cca 15 minut rozezněl prodejní halu byl označený jako W. Hoffmann P 206 v hodnotě 1 milion korun českých.

Děkujeme panu Tomáši Možnému z obchodního oddělení Bechsteinu, který nás celým závodem provedl a ujal se komentované prohlídky a panu Vladimíru Profousovi, který nám celou exkurzi dojednal a zajistil.

Nechte nám zprávu