Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje, co zavádí nový zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19, který bude účinný od pondlěí 7. 2. 2022.

Platnost a účinnost nového zákona

MŠMT informuje, že v neděli 6. 2. 2022 bude ve Sbírce zákonů publikován zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19. Tento zákon bude účinný od pondělí 7. 2. 2022.


Co umožnuje nový zákon po dobu pandemické pohotovosti

Zákon umožňuje po dobu trvání pandemické pohotovosti podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19:

  • vyhlásit v období školního vyučování školního roku mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů.

Poznámka: Je tedy například možné, aby prvních 5 dnů vyhlásil ředitel školy mimořádné vzdělávání distančním způsobem a následně z důvodu zhoršení situace, kdy pedagogičtí pracovníci již nebudou moci poskytovat v potřebném rozsahu vzdělávání ani distančním způsobem, využil pro dalších 5 dnů mimořádné ředitelské volno.


Podmínky vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem

  • Vyhlásit jej může ředitel základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
  • Ředitel školy může vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem pouze, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 není možná osobní přítomnost pedagogických pracovníků ve škole v takové míře, že důsledkem toho není možné zabezpečit prezenční vzdělávání ve škole v souladu se školským zákonem.
    • Jedná se tedy o situace, kdy pedagogičtí pracovníci nemohou v potřebném rozsahu vykonávat práci na svém pracovišti ve škole, nicméně jejich zdravotní stav umožňuje výkon práce z jiného místa (například bydliště) a dojde v tomto směru k nezbytné dohodě se zaměstnavatelem (§ 317 zákoníku práce), a to v takovém rozsahu, který umožňuje zajistit pro žáky školy, resp. žáky vzdělávající se na jednotlivém pracovišti školy, vzdělávání distančním způsobem.
  • Děti, žáci a studenti jsou povinni se mimořádného vzdělávání distančním způsobem účastnit, s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, pro které je účast na distančním vzdělávání dobrovolná.
  • Mimořádné vzdělávání distančním způsobem se vyhlašuje buď pro celou školu, nebo pro jednotlivé pracoviště školy – pak se dny, po které je distanční vzdělávání “čerpáno”, počítají u každého pracoviště zvlášť.

Podmínky pro vyhlášení mimořádného ředitelského volna

  • Vyhlásit jej může ředitel mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
  • Ředitel školy může mimořádné ředitelské volno vyhlásit pouze, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona (tedy vzdělávání distančním způsobem zavedené v této době v návaznosti na uzavření školy rozhodnutím krajské hygienické stanice, nebo v návaznosti na karanténu většiny třídy).
  • Mimořádné ředitelské volno se vyhlašuje buď pro celou školu, nebo pro jednotlivé pracoviště školy – pak se dny, po které je ředitelské volno “čerpáno”, počítají u každého pracoviště zvlášť.

Ředitel školy oznámí vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem zletilým žákům a studentům, zákonným zástupcům nezletilých dětí a žáků a zřizovateli. Ředitel školy je informuje co nejdříve poté, co učiní příslušné rozhodnutí. Vzhledem k aktuální situaci to může být však v některých případech i jen velmi krátce před prvním dnem volna, nebo prvním dnem distančního způsobu vzdělávání.

Nechte nám zprávu