USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

14. 10. 2020  – 01. 11. 2020

Vláda omezuje provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

Od 14. 10. 2020 do 01. 11. 2020 bude probíhat v celé ZUŠ ve všech oborech a předmětech distanční výuka.

Nechte nám zprávu