INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

U základních uměleckých škol se od 12.10.2020 povoluje osobní přítomnost žáků v individuální výuce (tj. jeden učitel a jeden žák).

Pro skupinovou výuku platí zákaz osobní přítomnosti žáků a platí distanční vzdělávání.

Distanční vzdělávání pro žáky je dobrovolné.

Nechte nám zprávu