ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ, PEDAGOGŮ A HOSTŮ

JSME SPOLU LIVE aneb “KONEČNĚ SPOLU”

Kdo nebyl, neuvěří!

I po tak náročném návratu do škol se nám společnými silami všech pedagogů i nepedagogických pracovníků školy podařilo zprodukovat interní koncerty všech hudebních předmětů. O to velké potěšení, když ještě týden před proběhly odložené talentové zkoušky. Co víc si přát než vše najednou. Ale podařilo se. Naši žáci si skrze všechny útrapy distanční výuky přeci jen živě a veřejně zahráli a zazpívali.

V pondělí otevřeli bránu našeho kostela sv. Václava naši zpěváci, v úterý spojili sílu klavíristé a flétnisti a ve středu opět klavíristé s kytaristy.

Celý umělecký týden, neboli projekt JSME SPOLU LIVE, který navázal na náš prvotní projekt JSME SPOLU v rámci uzavření škol, provázely výtvory našich výtvarníků pod vedením Petry Hřivnáčové z Říčan. Diváci si tak mohli vychutnat hudební zážitky společně s galerií výtvarného oboru.

Ve čtvrtek jsme završili tento projekt společným vystoupením pedagogů ZUŠ, sboru HUNAMAPO (ZUŠ Nehvizdy), nehvizdského sboru JENTAKt a dalších pozvaných hostů, kterými byli mimo jiné Tomáš Pospíšil z divadelního souboru D5. Ten společně s naším pedagogem Lukášem Klímou předvedli svou vlastní improvizační aktovku Pojďte pane, budeme si hrát.

Vystoupili zde také naši žáci tanečního oboru, i když velmi netradičně. Vzhledem k omezenému prostoru paní učitelka Barbora Kaplanová natočila své dvě představení se žáky v jejich učebním sále a ty se pak pouštěli na velkoplošné obrazovce.

A zde je kompletní video záznam:

Všem žákům celý pedagogický sbor přeje krásné a pohodové prázdniny plné odpočinku s vírou, aby se k nám všichni opět ve zdraví vrátili.

Srdečně bychom rádi poděkovali panu faráři P. ThLic. Sebastianu Piotru Kopećovi za zapůjčení prostor a našim nehvizdským technickým službám za technickou pomoc při přípravách prostor.

A ještě jedna krátká videoukázka prací výtvarného oboru pod vedením Petry Hřivnáčové. A ještě jedna krátká videoukázka prací výtvarného oboru pod vedením Petry Hřivnáčové. Galerie byla součástí projektu JSEM SPOLU LIVE, která byla k dispozici po celý týden.

FOTOGALERIE

Foto David Janků

Nechte nám zprávu