Opatření PES pro oblast školství

Praha, 16. listopadu 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství.

„Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy,“ řekl ministr školství na dnešní tiskové konferenci k představení materiálu.

Stupeň 1 (0–19)

ZUŠ – prezenční výuka ANO
Zpěv  – Ano

Stupeň 2 (20–39)

PREZENČNÍ VÝUKA

Výuka zpěvu – Ano

Stupeň 3 (40–60)

Distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 10 osob ve třídě či skupině

Výuka zpěvu – ANO (nastavena výjimka oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu.)

Stupeň 4 (61–75)

Distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho (1 žák / 1 učitel).

Výuka zpěvu – ANO (nastavena výjimka oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu.)

Stupeň 5 (76–100)

Distanční výuka

Nechte nám zprávu