Projekt ŠABLONY II.

Naše škola realizuje projekt: ZUŠ Nehvizdy – Šablony II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013812 podpořený z výzvy MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen na zapojení ICT technologie v teoretických i odborných předmětech, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, realizovat kreativní prostředí pro žáky a setkávání s veřejností.

  • Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
  • Tento projekt je spolufinancován EU.
  • Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

    Nechte nám zprávu