V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Základní umělecké školy Nehvizdy z organizačních a provozních důvodů na dny 27., 28. a 29. června 2022 volno pro žáky Základní umělecké školy Nehvizdy. 

V Nehvizdech dne 16. 6. 2022

Nechte nám zprávu