KOLEKTIVNÍ DÍLO VÝTVARNÉHO WORKSHOPU

workshop zaštiťuje Magdalena Westman

Naši výtvarníci se zúčastní kreativní sdílené metody společného výtvoru díla zvané TRIANGL.

TRIANGL

Metoda Triangl je experimentem sledujícím napříč společností, jak jsou lidé připraveni, ochotni a schopni vzdát se části něčeho svého individuálního ve prospěch celku. Jedná se o projekt sociálně-umělecký, jehož výstupem není individuální autorské dílo, nýbrž kolektivně vytvořený artefakt odrážející autentickou vztahovou interakci skupiny. Zmíněná formulace akcentuje SPOLU-práci mezi subjekty i jistou potřebu vzájemné závislosti. Jeden konkrétní workshop, kterým se budu v tomto textu zabývat, zjevil i další dimenze Trianglu.
Triangl směřuje primárně k vytvoření kolektivního výtvarného díla!
Pomůcky:
–  Čtvrtka 220 g/A3 a větší, nebo
–  čisté plátno,– starý obraz,
–  jiný podklad, na který se dá malovat,
–  středně měkká tužka, pastelky, fixy, vodové, akrylové, olejové nebo temperové barvy,
–  alternativně digitální aplikace pro malování na počítači, tabletu či v mobilním telefonu.

Kreativitě se meze nekladou!

Autorka výtvarné hry Triangl – Magdalena Westman

Nechte nám zprávu