ZUŠ bude vystavovat svá díla v Praze v Galerii Ambit.

VERNISÁŽ proběhne v sobotu 5.2.2022 v 15:00 hod v galerie AMBIT.

Naši výtvarníci se zúčastní kreativní sdílené metody společného výtvoru díla zvané TRIANGL.

Výstava potrvá od 05.02.2022 – 24.02.2022 vždy od 10:00 – 16:00 hod.

Galerie se nachází nedaleko Václavského náměstí v objektu kláštera františkánů s kostelem Panny Marie Sněžné, založeným v roce 1347 Karlem IV. Galerie nabízí prostor pro konání krátkodobých výstav českých i zahraničních umělců a je také místem konání tradiční vánoční výstavy betlémů.

TRIANGL

Metoda Triangl je experimentem sledujícím napříč společností, jak jsou lidé připraveni, ochotni a schopni vzdát se části něčeho svého individuálního ve prospěch celku. Jedná se o projekt sociálně-umělecký, jehož výstupem není individuální autorské dílo, nýbrž kolektivně vytvořený artefakt odrážející autentickou vztahovou interakci skupiny. Zmíněná formulace akcentuje SPOLU-práci mezi subjekty i jistou potřebu vzájemné závislosti. Jeden konkrétní workshop, kterým se budu v tomto textu zabývat, zjevil i další dimenze Trianglu.
Triangl směřuje primárně k vytvoření kolektivního výtvarného díla!
Pomůcky:
–  Čtvrtka 220 g/A3 a větší, nebo
–  čisté plátno,– starý obraz,
–  jiný podklad, na který se dá malovat,
–  středně měkká tužka, pastelky, fixy, vodové, akrylové, olejové nebo temperové barvy,
–  alternativně digitální aplikace pro malování na počítači, tabletu či v mobilním telefonu.

Kreativitě se meze nekladou!

Autorka výtvarné hry Triangl – Magdalena Westman

Nechte nám zprávu