Vystoupení Orfíků na slavnostním ceremonálu „Vítání občánků v Nehvizdech“

15. dubna 2023 v sokolovně Nehvizdy

Slavnostní vítání nových občánků spojené s vystoupeními ZUŠ Nehvizdy.

Městys Nehvizdy opět slavnostně vítal nové občánky, kteří se sem přistěhovali a rozhodli se zde usadit. Každoroční ceremoniál vítání nových občánků je očekávanou událostí, kterou městys Nehvizdy pořádá ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy a Základní uměleckou školou Nehvizdy.
Pan starosta přivítal nové občánky s úsměvem na tváři, že jejich příchod je důležitým okamžikem pro městys Nehvizdy, který se tímto rozrůstá a obohacuje o nové obyvatele.

Po oficiálním aktu zahájení následoval uvítací program ZUŠ Nehvizdy. Na pódiu vystoupili nejmenší žáci školy – Orfíci, kteří předvedli své hudební dovednosti. Tito nejmladší umělci z přípravného ročníku zazpívali dvě písně Mamince a Miminko a zarecitovali básničku O mamince.

Děkujeme moc dětem za krásné provedení a uvítání nových občánků a jejich paní učitelce Andree Hávové za skvělou přípravu.

Nechte nám zprávu