„Po sněhu půjdu čistém, bílém…“

Adventní koncert pedagogů a hostů

ADVENTNÍ KONCERT TENTOKRÁT S CHARITATIVNÍM NÁDECHEM

Třetí adventní neděle se nesla v duchu vánočního koncertu „Po sněhu půjdu čistém, bílém…“, který jsme pro vás již poněkolikáté připravili v našem kostele. Účinkující tvořili převážně pedagogové Základní umělecké školy a skvěle je doplňovali pozvaní hosté. Nálada byla vskutku sváteční. K zamyšlení nejen nad křesťanskými svátky byla příležitost při zpěvu sopranistky Terezy Glosové, která za doprovodu varhan zazpívala církevní písně. 

A varhany hrály v celém projektu důležitou roli. 

Vybrané vstupné totiž poputuje na farní úřad v Čelákovicích právě na opravu tohoto úžasného nástroje. Rádi bychom, aby varhany v našem kostele ještě dlouho sloužily. Poděkování za krásné vystoupení patří  sboru JENTAKt, a ostatním hostům, kteří vytvořili svými písněmi a skladbami krásnou adventní atmosféru. Speciálně děkujeme našemu pedagogovi a varhaníkovi Ondřeji Bernovskému a jeho žákovi Jindřichovi Pličkovi. Jindra již stabilně doprovází na varhany nedělní bohoslužby. Jsme na něj hrdí, protože takový výstup ze základní umělecké školy je ten nejhezčí. 

Novinkou koncertu bylo vystoupení našeho pedagoga na klavír a předního korepetitora naší školy Daniela Kapusty. Naše zbrusu nové křídlo Petrof bychom do kostela těžko přenesli, tak jsme zavzpomínali na restriktivní covidovou dobu a umělecký výstup Daniela odvysílali on-line. Dan si připravil dokonce i výroční skladbu – Sonátu č. 8 c-moll “Patetická”, protože před 253 lety dne 17. 12. 1770 byl Ludwig van Beethoven pokřtěn. 

Moderování se ujala již sehraná dvojice Aleš Háva a Roman Mikeš (který promptně zaskočil za churavějícího pana ředitele Rýdla). Doufáme, že jste si koncert užili stejně jako my a těšíme na společných akcích v roce 2024.

foto: Jiří Krystlík

Nechte nám zprávu